Natuur- en duurzaamheidseducatie

Politiek in Oldambt

Alliantie Schooltuinen zet zich in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van fruit, groente en bloemen, draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Dat zorgt voor een gezonder voedingspatroon.
Bron: https://alliantieschooltuinen.nl/

‘Simpel gezegd betekent deze Alliantie concreet niet meer en minder dan dat je de missie ‘elk kind een schooltuin’ ondersteund en helpt realiseren.

Een schooltuin in het onderwijs is momenteel lang niet zo vanzelfsprekend is als een gymlokaal. De komende periode willen we als Alliantie de waarde van de schooltuin steviger op de politieke – en onderwijsagenda zetten. Een eerste concrete actie wordt de maand van de schooltuin in mei. Samen met scholen, moestuincoaches etc. willen we op een campagne matige manier aandacht vragen voor de waarde van de schooltuin.’

De plannen voor de Schooltuin in Winschoten zijn op de politieke agenda gezet van D66 en Partij voor het Noorden!

Wij zetten in op een implementatie op de onderwijsagenda!

Een rijke schooldag

‘Er ontstaat steeds meer een tweedeling op de basisschool. Aan de ene kant heb je scholen met veel extra’s, dankzij de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Ouders met genoeg geld brengen hun kinderen graag naar dit soort scholen. Ook na de schoolbel hebben deze kinderen bijvoorbeeld sport- en muziekles.

Aan de andere kant hebben scholen in gesegregeerde wijken deze extra’s niet. Kinderen komen soms oververmoeid of zonder broodtrommel naar school. Na school is er geen tijd of geld om naar sport- of muziekles te gaan. Bovendien hebben deze scholen moeite met leraren aantrekken, want die kiezen vaker voor de scholen die minder belastend voor ze zijn. Hierdoor gaat de onderwijskwaliteit flink achteruit. Deze grote verschillen moeten rechtgetrokken worden. Daarom willen wij een rijke schooldag voor ieder kind. Deze schooldag bestaat uit onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. Zo krijgen kinderen een eerlijke kans op een mooie toekomst.’

Vrij zijn begint met optimale kansen voor iedereen

  • Elke school een visie op een rijke schooldag
  • Elk kind toegang tot een schooltuin en een beweegvriendelijke en gezonde schoolomgeving
  • Ieder kind in Oldambt toegang tot een integraal kind centrum
  • Onderzoek naar kansrijke banen
  • Een maatschappelijk werker op elke school

Bron: https://d66.nl/oldambt/verkiezingsprogramma/hoofdstuk-1/

Natuurbeleid

‘De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente Oldambt het “goed omgaan met de natuur” gaat stimuleren en faciliteren. Dit kan o.a. door natuureducatie op scholen te ondersteunen. De verschillende schooltuinen die Oldambt al heeft zijn daar een mooi voorbeeld van (De tuin in Oostwold en de Tuin bij de Stuwe). Maar ook het nieuw initiatief van de Schooltuinjuf is daar een prachtig voorbeeld van. Leer kinderen om te gaan met onze natuur. Daarnaast moet Oldambt doorgaan de biodiversiteit binnen haar gemeente te promoten door meer akkerranden en bloemmengsels aan te brengen.’ Bron: https://www.partijvoorhetnoorden.nl/fractie-oldambt/gemeentelijke-fractie-oldambt/verkiezingen/verkiezings-programma-2018-2022/9.-economie-en-midden-en-kleinbedrijf-(mkb)/

Beatrice Oosterhoff (Onafhankelijk kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen Oldambt)

Voedselvoorziening

  • Onze voedselvoorziening is kwetsbaar geworden door een opeenstapeling van factoren: boerenbedrijven onder druk, corona maatregelen, stijgende inflatie, wankelende logistiekketens en tegenstrijdige im- en exportactiviteiten. De CO2 beperkende maatregelen zijn funest voor onze voedselvoorziening. Ook de zogenaamde voedseltransitie waar premier Mark Rutte zich met grote chemiebedrijven en zuivelgiganten voor inspant belooft niet veel goeds. De voedseltransitie wordt leuk gepresenteerd, maar er zit nog een ander verhaal achter waar met geen woord over wordt gerept. Eén manier om onze voedselzekerheid te vergroten is het stimuleren van lokale voedselvoorziening: moestuinen, volkstuinen, schooltuinen, voedselbossen en samenwerkende organisaties zoals bedrijven, scholen, verenigingen en niet te vergeten Oldambsters zelf.

Ruimte voor flexibel onderwijs

  • Ruimte voor flexibel onderwijs Veel ouders vragen om lossere regels om voor hun kinderen een passende onderwijsplek te vinden of zelf in te voorzien. Zonder inmenging van veel bureaucratie, en zonder het grenzeloos delen van data, kindprofilering en volgsystemen. Want ook daar is nog veel uit te leggen aan de ouders

Bron: https://www.dagboekvaneenkandidaatraadslid.nl/aan-de-slag/