Natuur- en duurzaamheidseducatie

Beleid en transparantie

Alles over de organisatie en het beleid van Stichting Schooltuinjuf.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Schooltuinjuf is op dit moment bezig met de officiële oprichting en ook met de aanvraag voor een ANBI-verklaring, die garandeert dat de Belastingdienst Stichting Schooltuinjuf erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel sponsors als voor Stichting Schooltuinjuf.

Missie & visie:

We zijn allemaal kind geweest en denk dan maar eens over het ‘kind zijn’ en hoe veel invloed het gedrag van de leerkracht/schoolsysteem heeft op het verdere leven van een kind.
Kijk bijvoorbeeld naar mijn buurvrouw. Ze is in de 60 en weet de dingen van de juf of meester op de basisschool (lees het schoolsysteem) nog als de dag van gisteren.

Het schoolsysteem is toch veelal gericht op de gemiddelde leerling en dat is natuurlijk wel enigszins gedateerd vonden wij. Ikzelf was een zwakke schakel in het onderwijssysteem en dat heeft me mijn hele schoolloopbaan achtervolgd. Ik zie het als mijn missie om de niet-gemiddelde leerling, maar natuurlijk ook de gemiddelde leerling een andere kant van onderwijs te laten genieten.

Op doorzettingsvermogen ben ik gegroeid zoals ik ben gegroeid en daarom zet ik ook in op het verder ontwikkelen van executieve functies die beter passen bij de 21st century skills! 

Ik ben van mening dat een schooltuin, in dit onderwerp, een ondersteunde functie kan vervullen bij de ontwikkeling van het kind.

#kansgelijkheid 

    

Toen ik (in mei 2020) met dit avontuur ben begonnen, heb ik Stad en Ommeland afgezocht naar iets of iemand die me meer draagvlak kon bieden. Ik wilde nou juist geen ‘gekke Henkie’ zijn met een ‘idee’. Via LinkedIn kwam ik in contact met IVN, instituut voor natuureducatie en zo kwam ik in contact met IVN Noord. IVN noord staat positief tegenover mijn initiatief en steunt mij vooralsnog in het woord. Opdat we in de toekomst leuke dingen mogen doen!

Contactpersoon: Karlijn Meijerink

De Schooltuin sluit naadloos aan op het aanleren van een gezonde levensstijl. Tijdens mijn zoektocht naar meer draagvlak ben ik gaan zoeken naar iets of iemand binnen de GGD die me kon helpen het initiatief te realiseren. Het project ‘Jong leren Eten’ zou een goede aansluiting vinden bij mijn initiatief.

Contactpersoon: Fennie Munneke

Samen met Jaap de Winter (Penningmeester) heb ik gesprekken gehad bij Jongerencentrum t’Spoor. We zagen een mogelijke verbinding met de Schooltuin. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar wat we wel zeker weten is dat de Schooltuin heel goed zou kunnen varen op vrijwilligers. Om dit op een goede manier te kunnen begeleiden is een verbinding met SWO gemaakt.

Contactpersoon: Kimberley Bond

Zo lang ik in Winschoten woon, droom ik al van een plek waar studenten van het hoger onderwijs (in Winschoten) kunnen genieten. Zelf heb ik de pabo gevolgd op de Hanzehogeschool en ik merk dat nu alle kansen open liggen om de studenten naar de Schooltuin in Winschoten te kunnen halen. Een vacature voor een stage in de Schooltuin ligt al bij de pabo!

Contactpersoon: Roos Hagens

Op 4 augustus (2021) heb ik Ronald leren kennen. Ik vertelde over mijn initiatief waarna vervolgens Ronald opperde om zijn leerlingen de opdracht te geven om de schooltuin in maquettevorm te ontwerpen. Het zou een goede opdracht worden binnen het kader van EXPERIENCE, een onderdeel dat Ubbo Emmius opgenomen heeft in haar curriculum. Zo’n 200 eerstejaars leerlingen zijn aan het werk gezet met een ontwerp voor de Schooltuin (beoogde locatie), hoe leuk!

Contactpersoon: Ronald Akkerman