Natuur- en duurzaamheidseducatie
biet

Vooruitgang

Naar aanleiding van de inspiratiemiddag op 10 november 2021 zijn er veel gedachten gewisseld tussen verschillende partijen. De ontwikkelingen gaan niet snel, maar er zit wel een stijgende lijn in. 

Concrete besluiten zijn er nog bijna niet genomen en ik zou het ook niet anders willen (in verband met mijn eigen werkleven).

Het idee om basisschoolkinderen (onder schooltijd) structureel naar een Schooltuin te krijgen, moet toch eerst bij veel partijen bezinken… We kunnen pas van start nadat alles goed is gecommuniceerd en overwogen met onder andere de gemeente en buurtbewoners van de beoogde locatie.

Uit de ingevulde vragenlijsten is gebleken dat het vervoer naar een centrale plek het grootste struikelblok is, maar dat scholen wel op zoek zijn naar een manier om natuuronderwijs niet uit een boekje aan te bieden. 

Ik hoop dan ook dan we voor dit struikelblok een passende oplossing vinden. Het zou denk ik gek zijn als het daarop vastloopt.

De afgelopen periode heb ik positieve en aanmoedigende reacties mogen ontvangen en dat deed me doen besluiten dat er een (ANBI) stichting moet komen. Vanuit hier kan ik, financieel gezien, me beter inzetten voor de Schooltuin en is er, met het oog op subsidiestromen, van alles mogelijk.

Samen met mij zitten in het bestuur: Jaap de Winter (penningmeester) en Madhava Bulten (secretaris). Vanaf nu zal ik dan ook communiceren in de ‘wij-vorm’.

De website is in ontwikkeling, maar is nu al te bezoeken: www.schooltuinjuf.nl 

Waar ik de afgelopen maanden contact mee heb gehad is met o.a.:

Scouting Sint Vitus en het Waterschap Hunze en Aa’s. De Hanze Hogeschool heeft van mij een vacature voor stagiaires ontvangen en ik kijk er naar uit om stagiaires van de PABO hard aan het werk te zetten met en in de Schooltuin. Tim Mijer heeft mij een tijdelijke flexwerkplek aangeboden bij Perron54 aan de M.J. van Olmstraat in Winschoten. 

Hier mag ik in deze beginfase stagiaires ontvangen. 

Ik hoop natuurlijk dat ik over een aantal maanden een ruimte heb die bij de Schooltuin staat en waar ik mensen kan ontvangen.

Ook heb ik kort contact gehad met iemand van de Voedselbank en het lijkt me dan ook heel mooi om de verbinding tussen de Schooltuin en de Voedselbank te maken. Tot slot heb ik contact met de Volkstuinvereniging gemaakt en ik/wij hopen dan ook dat ook wij elkaar, net als met de andere partijen, kunnen versterken in de toekomst. 

In april gaan we in de Schooltuin in de Torenstraat de opening van het tuinseizoen vieren en ook zal de ‘maand van de schooltuin’ (in mei) niet ongeschonden blijven. Concrete plannen zijn hier nog niet voor gemaakt en scholen zullen dus zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Als jullie ideeën, tips/top/flops hebben of hulp aan willen bieden, dan staan wij daar open voor. Overleg en samenwerking wil ik niet uit de weg gaan.

Mocht je onderdeel willen zijn comité van aanbeveling, dan hoor ik dat graag. Zaterdag 19 februari vindt de aktepassering plaats. 

De laatste tijd heb ik regelmatig contact gehad met Karlijn Meijerink van IVN Noord. Het is fijn om te merken dat dit instituut, evenals JONG LEREN ETEN van de GGD, mij in de afgelopen maanden is blijven steunen (in het woord). 

Zoals jullie weten is de alliantie schooltuinen ook in volle ontwikkelingen en dit zal ook ten goede komen voor de Schooltuin in Oldambt! https://alliantieschooltuinen.nl 

Karin Starke – Ronald Akkerman (Ubbo Emmius) – Madhava Bulten

Tot slot het volgende en zeker niet te vergeten: ‘De Schooltuin’is, hoewel de beoogde locatie nog steeds geen definitieve locatie is, bij verschillende politieke partijen op de agenda gezet of is opgenomen in hun verkiezingsprogramma!

Nb.: Over de beoogde locatie ga ik heel graag in gesprek met de wijkbewoners (wijkplatform, parkwijk). Ze zijn hier al over op de hoogte gesteld via de mail.

Zodra we meer concrete informatie hebben verzameld, laten we weer van ons horen.

Met hartelijke groet,

Team Schooltuinjuf (Stichting Schooltuinjuf)